Europese Richtlijn

Hans Kuiper's EMVI-column
(1)
In de nieuwe aanbestedingswet wordt de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) belangrijker dan onder de huidige.

Er bestaan in de praktijk vele EMVI-formules ondanks dat de Europese Richtlijn (RICHTLIJN 2004/17/EG van 31 maart 2004) er dit over zegt:

De formule EMVI=P/Q is de letterlijke wiskundige vertaling van het bovenstaande. Degene met de inschrijving met de laagste waarde van P/Q doet de economisch meest voordelige inschrijving.
Toch zijn er tientallen andere EMVI-formules in gebruik. Stan Stilger verzamelde ze tijdens zijn afstudeerstage bij Negometrix.
Voldoet de formule van de Richtlijn dan niet? Het antwoord is: ten dele. De formulering wekt de verwachting dat kwaliteit zwaar meetelt.
Maar dat geldt alleen voor het "laag hangende fruit". De aanbieder wordt alleen gestimuleerd extra kwaliteit te leveren die, gemeten per kwaliteitseenheid, minder kost dan de minimum kwaliteit. Extra kwaliteit leveren die, per kwaliteitspunt, meer kost dan de minimum eisen verlaagt de Prijs-Kwaliteitverhouding en daarmee de kans op de opdracht.

Staatssecretaris Wilma Mansveld schreef in een recente brief (december 2012) aan de 2e Kamer dat Prorail inkoopt op basis van de beste prijs/kwaliteitverhouding en niet op basis van de laagste prijs. De suggestie wordt daarmee gewekt dat kwaliteit leveren een aanbieder een voordeel biedt ten opzichte van geen (extra) kwaliteit leveren. Maar dat is dus niet altijd zo!
Een uitstekende inschrijving met kwaliteit Q=10 met een prijs van 100 heeft precies dezelfde P/Q-verhouding als de net voldoende inschrijving met Q=6 met een prijs van 60.
En als beiden een cent van de prijs afdoen heeft de "zes"de voorkeur boven de "tien".
Het sturen op de beste Prijs/Kwaliteitverhouding betekent dus, in zijn algemeenheid, niet het sturen op meer kwaliteit!

Daarom zijn er in de praktijk allerlei andere formules in gebruik. De Europese Richtlijn had dus beter het begrip "beste prijs-kwaliteit-combinatie" kunnen gebruiken in plaats van beste prijs-kwaliteit-verhouding.

(voortschrijdend inzicht t/m 5 april 2013)
© 2013 ir. J.C. Kuiper

Prijs-Kwaliteitverhouding gevisualiseerd
Formule: EMVI=P/Q


De stippellijn is steiler dan de getrokken lijn.
De extra kwaliteit volgens de stippellijn kost per kwaliteitspunt minder dan de minimumkwaliteit.
De minimum kwaliteit is de kwaliteit waarbij alleen aan de minimum eisen wordt voldaan.


Terug